Hewix Oy suomeksi - finnish  english - englanniksi
HENKIÖTIETOLAIN VAATIMA REKISTERISELOSTE (523/99 10 §)

HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN JA LUOTTAMUKSELLISUUS1. Asiakkaan tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
2. Hakulomakkeella annettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
3. Hewix Oy noudattaa henkilötietolakia ja toimii hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
4. Henkilötietolain mukaan tietojen antajalla on omia tietoja koskeva tarkastus- ja kielto-oikeus.
5. Tämä rekisteriseloste koskee yhteydenottosivun kautta tullutta tietoa.


TIETOJEN REKISTERÖINTI

Sivuston palautelomakkeella Hewix Oy (www.hewix.fi) tulevat tiedot kerätään sähköpostiohjelman kautta asiakasrekisteriin mahdollista yhteydenottoa varten asiakkaan omasta pyynnöstä.

TIETOJEN KÄYTTÖ

Tietoja käytetään Hewix Oy:n toiminnan tarkoituksiin kuten kontaktin luomiseen ja oikeanlaisen tuotteen/tuotteiden tai palvelun löytymiseen asiakkaalle.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle ilman tietojen antajan lupaa.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:
(Lain mukaan sähköisesti esimerkiksi internetin välityksellä kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjän on saatettava tietoon seuraavanlainen rekisteriseloste)

1. Rekisterinpitäjä:
Hewix Oy
Vesalantie 16 A 6
33960 PIRKKALA
www.hewix.fi

2. Rekisteriasiat ja rekisteristä vastaava:
Rekisterin pitäjä vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi:
HEWIX.FI YHTEYSTIETOREKISTERI

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
4.1 kontaktin luonti ja asiakassuhteen hoitaminen
4.2 tietojen kerääminen myöhemmin tapahtuvaa yhteydenottoa varten
4.3 Markkinaolosuhteiden määrittäminen
4.4 oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö:
5.1 Lomakesivulla annetut täydelliset yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) yhteydenottoa varten
5.2 Kiinnostusalue laitteista joita asiakas etsii
Käytetyt tietolähteet:
Rekisterinpitäjän internetsivulla sijaitsevalla yhteydenottolomakkeella kerättävät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterinpitäjän internetsivulla sijaitsevalla yhteydenottolomakkeella kerättävät tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
8.1 Manuaalinen aineisto
Valvonnan alaisena, ainoastaan rekisterinpitäjällä käyttömahdollisuus.
8.2 ATK:lle tallenetut tiedot
Rekisteriin ei ole verkkoyhteyttä.
Tietojen käyttöä valvotaan.
Väärinkäytöstä on säädetty seuraamukset.

9. Kielto-oikeus:
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto-oikeus on voimassa myös tietojen antamisen jälkeen.

11. Tarkastus ja korjausoikeus:
11.1 Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
11.2 Korjausoikeus
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §).

12. Tietojen poistaminen:
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.


HEWIX OY | © 2009 - 2017 | WWW.HEWIX.FI
Henkilötietolain vaatima
rekisteriseloste
(523/99 10 §)